1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep Internetowy DobreNarty.pl, prowadzony pod domeną www.dobrenarty.pl (dalej zwaną "Witryną"), którego właścicielem jest Jakub Lenczowski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w 32-085 Modlica k.Krakowa, Ul. Częstochowska 6 (dalej zwanego Sklepem Internetowym). Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i należytej ochrony udzielonych danych osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędneśrodki techniczne i organizacyjne. W szczególności Sklep Internetowy sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep Internetowy jest Jakub Lenczowski, ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlica k.Krakowa; NIP: 945-160-33-20, REGON: 492932194, będący właścicielem witryny www.dobrenarty.pl .


3. Sklep Internetowy zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem 015050/112.

4. Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z witryny www.dobrenarty.pl ("Witryna")?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

5. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu (utrzymanie sesji Klienta po zalogowaniu do Indywidualnego Konta Klienta), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

6. Dodatkowo w Sklepie Internetowym stosowany jest system analizy sieciowej Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system stosuje pliki cookies. Celem wykorzystywania tego systemu przez Sklep Internetowy jest ocena i sposób korzystania z witryny przez użytkownika, poprawa jakości funkcjonowania Witryny, a także do tworzenia raportów ruchu na stronie.

7. Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?


7.1. Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
a) nazwisko i imię,
b) adres zamieszkania,
c) adres dostawy,
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu;
f) numer NIP.

7.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie zgody samych Klientów oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umów zawieranych przez Sklep Internetowy.

7.3. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w Sklepie Internetowym.

7.4. Dane podawane przez Klientów w trakcie rejestracji i przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientami w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych wyłącznie z wykonaniem umowy przez Sklep Internetowy.

7.5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail: norbert@dobrenarty.pl, lub numeru telefonu +48 785 111 203

8. Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów DobreNarty.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

9. Udostępnienie informacji

9.1. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

a) Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Wielickiej 72, 30- 552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790, NIP: 6342661860;

b) firmie kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem przy ul. Mineralnej 15, 02-274 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028368, NIP: 5260204110.

c) firmie kurierskiej Siódemka S. A z siedzibą w Warszawie pod adresem przy ul. ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa. KRS: 0000384905, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

9.2. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum i wiąże się ściśle z koniecznością realizacji zamówienia. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

10. Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności korzystamy z zabezpieczeń i procedur, które obejmuje norma ISO 27001:2005 wydanych przez BSI. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

11. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: norbert@dobrenarty.pl. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kuba@dobrenarty.pl, bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres:

Jakub Lenczowski
ul. Częstochowska 6
32-085 Modlnica k. Krakowa

12. Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

13. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji (Jakub Lenczowski, kuba@dobrenarty.pl).

Rejestracja

Dane nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się! Lub zresetuj hasło