REGULAMIN PROMOCJI

" pierwszy UŻYWANY zestaw narciarski dla dzieci do 7 LAT rabat do 30% ( około 250,00 zł za komplet narty do 100cm + buty) lub przy zakupie nowego sprzętu za min 500zł skarpety narciarskie firmy Expansive za 1 zł"§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.       Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Pierwszy używany zestaw narciarski dla dzieci do 7 lat rabat do 30% ( do 250,00 zł za komplet narty do 100cm + buty) lub przy zakupie nowego sprzętu za min 500zł skarpety narciarskie firmy Expansive za 1 zł”, zwanej dalej „Promocją”, jest sklep Dobrenarty.pl Jakub Lenczowski – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jakub Lenczowski "LENCZOWSKI", wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, REGON 492932194, NIP 945-160-33-20, zwana dalej „Organizatorem”.

2.       Celem Promocji jest wcześniejsze rozpoczęcie i wydłużenie sezonu sprzedażowego poprzez zachęcenie klientów do odwiedzin sklepów we wcześniejszym okresie sezonu.  

3.       Akcja promocji obowiązuje w punktach sprzedaży detalicznej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

4.       Czas trwania Promocji obejmuje okres od 13 stycznia 2020r. do daty wskazanej na stronie promo.dobrenarty.pl lub do wyczerpania zapasów promocyjnych.

5.       Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 


§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 

1.       Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym dokonały zakupu nart dla dzieci (używany komplet narty do 100cm + buty) lub innych zakupów za minimum 500zł pobierając KOD PROMOCYJNY z jednej ze stron: promo.dobrenarty.pl;

2.       Warunkiem udziału w promocji jest również dołączenie do Newslettera na stronie www.dobrenarty.pl

3.       W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji dokonać zakupu nart dla dzieci (używany komplet narty do 100cm + buty) lub jednorazowych zakupów sprzętu narciarskiego za co najmniej 500zł.

4.       Przedmiotem promocji jest oferta za pierwszy używany zestaw narciarski dla dzieci do 7 lat z rabatem do 30% (około 250,00 zł za komplet narty do 100cm + buty) lub przy zakupie nowego sprzętu za min 500zł skarpety narciarskie firmy Expansive za 1 zł.

5.       Z promocji rabat 30% wyłączone są nowe narty i buty oraz narty dziecięce Blizzard BONAFIDE

6.       Uczestnik promocji może wykorzystać tylko jeden kod promocyjny PRZEZ CAŁY SEZON TRWANIA PROMOCJI, nawet jeśli kwota końcowa paragonu wynosi wielokrotność 500zł.

7.       Inne promocje, akcje, rabaty i obniżki nie łączą się. Klient ma prawo do skorzystania z jednej akcji, promocji, rabatu lub obniżki, która jest dla niego bardziej satysfakcjonująca.

8.       Klient może odmówić udziału w promocji ze względu na brak zainteresowania tematyką.

9.       Rabat promocyjny realizowany jest wyłącznie po okazaniu sprzedawcy kodu Promocyjnego przy wymianie sprzętu lub zakupie.

 

§3  Informacje dotyczące wymiany nart w sklepach DOBRENARTY.:PL

 

1.       Informacja o tym, jak działa wymiana nart oraz jak skorzystać z rabatu w sklepach stacjonarnych DOBRE NARTY - Modlnica k. Krakowa ul. Częstochowska 6 lub sklepie Kraków ul Zakopiańska 267b

 

a) przynosisz stary sprzęt, a my go wyceniamy na miejscu (możesz również wysłać zdjęcie swojego sprzętu na modlnica@dobrenarty.pl, a my przyślemy wycenę w odpowiedzi)

b) dobieramy dla Ciebie nowy sprzęt, biorąc pod uwagę Twoje preferencje, umiejętności i warunki fizyczne,

c) odliczamy kwotę za dostarczony przez Ciebie sprzęt od kwoty Twojego zakupu,

d) podpisujemy umowę kupna-sprzedaży.

 

2.       Wymienimy:

 

- narty dziecięce i dorosłe,

- buty narciarskie,

- deski,

- wiązania i buty,

- kijki,

- kaski.

 

* Zastrzegamy sobie prawo do niekupowania sprzętu, jeśli jest on uszkodzony lub zniszczony.

 

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1.       Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w Punktach Sprzedaży lub przesłać na adres siedziby firmy:

Dobrenarty.pl, 32-085 Modlnica k. Krakowa ul. Częstochowska 6

2.       Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3.       Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.

4.       Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

5.       Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 


§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży oraz na stronie internetowej www.dobrenarty.pl

2.       Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Rejestracja

Dane nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się! Lub zresetuj hasło